E guets Neys!

612330390

 

D Wundergugge wynscht allne e guets neys Joor! Mir starte am Frytig wider mit de Proobe und freye uns uff d Fasnachtszyt!

-4.Januar 2017